LỊCH DỰ GIỜ THÁNG 9 NĂM 2017
Thứ/Ngày Thời gian Tiết Môn học Lớp Tên bài dạy Giáo viên dạy Tổ chuyên môn Loại tiết dạy
(RKN, Thao giảng, chuyên đề)
Người dự
Tuần 38
Thứ hai
11/09/2017
07:50 - 08:35 2 GDCD 10C bài 4 - Nguồn gốc vận động, phát triển.... Nguyễn Thị Mụi Sử - Địa - GDCD RKN Toàn tổ
Thứ ba
12/09/2017
14:35 - 15:20 3 Địa 7D Bài 9 - Hoạt động sx nông nghiệp ở đới nóng Trần Thị Nhung Sử - Địa - GDCD RKN Toàn tổ
Thứ năm
14/09/2017
14:35 - 15:20 3 Địa 6D Bài 5 - Ký hiệu bản đồ, cách biểu hiện địa hình trên bản đồ Lê Vĩnh Phú Sử - Địa - GDCD RKN Toàn tổ
16:15 - 17:00 5 Sử 8A Bài 6 - Anh, Pháp, Đức, Mỹ cuối TK XIX đầu TK XX Nguyễn Văn Sơn Sử - Địa - GDCD RKN Toàn tổ
Thứ bảy
16/09/2017
13:35 - 14:20 2 Sử 7B Bài 8 - Nước ta buổi đầu độc lập Lưu Minh Thám Sử - Địa - GDCD RKN Toàn tổ
Tuần 37
Thứ năm
07/09/2017
08:55 - 09:40 3 Sử 12A Bài 6 - Nước Mỹ Đinh Thị Thu Sử - Địa - GDCD RKN Toàn tổ
Thứ sáu
08/09/2017
08:55 - 09:40 3 Địa 9B Bài 8 - Sự phát triển và phân bố Nông nghiệp Nguyễn Thế Anh Sử - Địa - GDCD RKN Toàn tổ
09:45 - 10:30 4 GDCD 12A Bài 2 - Thực hiện pháp luật Mai Văn Khoa Sử - Địa - GDCD RKN Toàn tổ

Tuần 38

Thứ hai (11/09/2017)

07:50 - 08:35:
Tiết : 2
Môn học : GDCD
Lớp : 10C
Tên bài dạy : bài 4 - Nguồn gốc vận động, phát triển....
Giáo viên dạy : Nguyễn Thị Mụi
Tổ chuyên môn : Sử - Địa - GDCD
Loại tiết dạy (RKN, Thao giảng, chuyên đề): RKN
Người dự : Toàn tổ

Thứ ba (12/09/2017)

14:35 - 15:20:
Tiết : 3
Môn học : Địa
Lớp : 7D
Tên bài dạy : Bài 9 - Hoạt động sx nông nghiệp ở đới nóng
Giáo viên dạy : Trần Thị Nhung
Tổ chuyên môn : Sử - Địa - GDCD
Loại tiết dạy (RKN, Thao giảng, chuyên đề): RKN
Người dự : Toàn tổ

Thứ năm (14/09/2017)

14:35 - 15:20:
Tiết : 3
Môn học : Địa
Lớp : 6D
Tên bài dạy : Bài 5 - Ký hiệu bản đồ, cách biểu hiện địa hình trên bản đồ
Giáo viên dạy : Lê Vĩnh Phú
Tổ chuyên môn : Sử - Địa - GDCD
Loại tiết dạy (RKN, Thao giảng, chuyên đề): RKN
Người dự : Toàn tổ
16:15 - 17:00:
Tiết : 5
Môn học : Sử
Lớp : 8A
Tên bài dạy : Bài 6 - Anh, Pháp, Đức, Mỹ cuối TK XIX đầu TK XX
Giáo viên dạy : Nguyễn Văn Sơn
Tổ chuyên môn : Sử - Địa - GDCD
Loại tiết dạy (RKN, Thao giảng, chuyên đề): RKN
Người dự : Toàn tổ

Thứ bảy (16/09/2017)

13:35 - 14:20:
Tiết : 2
Môn học : Sử
Lớp : 7B
Tên bài dạy : Bài 8 - Nước ta buổi đầu độc lập
Giáo viên dạy : Lưu Minh Thám
Tổ chuyên môn : Sử - Địa - GDCD
Loại tiết dạy (RKN, Thao giảng, chuyên đề): RKN
Người dự : Toàn tổ

Tuần 37

Thứ năm (07/09/2017)

08:55 - 09:40:
Tiết : 3
Môn học : Sử
Lớp : 12A
Tên bài dạy : Bài 6 - Nước Mỹ
Giáo viên dạy : Đinh Thị Thu
Tổ chuyên môn : Sử - Địa - GDCD
Loại tiết dạy (RKN, Thao giảng, chuyên đề): RKN
Người dự : Toàn tổ

Thứ sáu (08/09/2017)

08:55 - 09:40:
Tiết : 3
Môn học : Địa
Lớp : 9B
Tên bài dạy : Bài 8 - Sự phát triển và phân bố Nông nghiệp
Giáo viên dạy : Nguyễn Thế Anh
Tổ chuyên môn : Sử - Địa - GDCD
Loại tiết dạy (RKN, Thao giảng, chuyên đề): RKN
Người dự : Toàn tổ
09:45 - 10:30:
Tiết : 4
Môn học : GDCD
Lớp : 12A
Tên bài dạy : Bài 2 - Thực hiện pháp luật
Giáo viên dạy : Mai Văn Khoa
Tổ chuyên môn : Sử - Địa - GDCD
Loại tiết dạy (RKN, Thao giảng, chuyên đề): RKN
Người dự : Toàn tổ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây